Freya Collection, Industri Dompet Lokal

Banjarnegara, SBB.com – Sugeng enjang sedulur. Kiye esih wengi apa wis esuk ya lur. Kayong esih peteng ndedet. Rika paling-paling ya esih pada ngorok. Lhawong kiye esih jam 3 esuk.

Inyong lagi ora bisa turu dadi ya iseng nulis-nulis nang blog. Critane siki inyong manggon nang Klampok, Banjarnegara lur. Suwijining dina inyong lagi mlaku-mlaku karo bojone inyong. Nang ndalan koh weruh dompet dipajang akeh pisan nang etalase ngarepan umahe uwong.

Dene penasaran, inyong terus mampir. Tuku 1 karo ngobrol-ngobrol. Ternyata malah dulure bojone dewek. Jenenge Mas Sugeng. Deweke jarene tau kerja nang pabrik dompet terkenal dan Jakarta. Enem tahun kerja nang Jakarta njuk bali ngumah niate mbangun desane dewek dengan mengembangkan ilmu di wis ditimba nang Jakarta kana. Trus deweke ngedegna usaha dewek jeneng Freya Collection.

Lha terus mulai tahun 2013 petung wulan September Mas Sugeng mulai nggaweni dompet. Dompete maen-maen lur. Ternyata model lan kwalitase ora kalah karo dompet-dompet sing wis terkenal.

Banjur inyong dadi duwe niat melu ngembangna industri kiye. Muga-muga bisa maju njuk teyeng mbukak lapangan kerja sing akeh nang ndesa kene. Nek dulur-dulur pada butuh dompet sing trendy tapi rega terjangkau bisa hubungi inyong. Ragam modele akeh lur. Deleng bae nang katalog kie nang ngisor.

 

Nek arep download versi pdf ya bisa, klik nang kene!

Iklan
Jual Tanaman Hias dan Tanaman Pelindung

Jual Tanaman Hias dan Tanaman Pelindung

IMG_20140923_141848_resize

Tanaman hias adalah tanaman (dari berbagai jenis dan varietas) yang memiliki keindahan atau mempunyai nilai estetika yang tinggi sehingga bisa menjadi hiasan atau pemanis baik di rumah, taman, maupun ruang terbuka lain.

Tanaman pelindung adalah tanaman yang mempunyai kemampuan melindungi dan meningkatkan kenyamanan lingkungan baik itu udara bersih maupun tata kelola air tanah.

Di desa Kecila Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas terdapat sentra tanaman hias dan pelindung. Tepatnya terletak di RT 04 RW 03 berbatasan langsung dengan desa Kedungpring.

Di sentra ini tersedia berbagai jenis tanaman hias antara laian grannova, brokoli, aglonema, euphorbia, adenium, bougenvile, puring dan lain sebagainya.

Tersedia pula berbagaai macam tanaman pelindung antara lain palem raja, palem kuning, sadang, beringin, dan lain sebagainya.

Selain tanaman hias dan pelindung tersedia pula bibit-bibit tanaman keras dan buah-buahan.

Sentra tanamanan hias Kecila Asri siap melayani pembelian eceran maupun partai besar. Bila anda berminat segera hubungi

Musipah : 081 327 566 709

Afit : 081 327 004 340

Masis : 083 862 469 793

Muklas : 081 327 198 209

Surur : 081 327 380 907

Miftah: 083 863 925 390

IMG_20140923_141857_resize

Granova

IMG_20140923_141905_resize

Bougenvile

IMG_20140923_141913_resize

Pride Of Sumatera

IMG_20140923_141936_resize

Euphorbia

IMG_20140923_142008_resize

Puring

IMG_20140923_142023_resize

Pucuk Merah & Pucuk Ungu

IMG_20140923_142039_resize

Puring

IMG_20140923_142049_resize

Sawo & Beringin

IMG_20140923_142110_resize

Adenium

IMG_20140923_142119_resize

Adenium

IMG_20140923_142130_resize

Bougenvile

IMG_20140923_142142_resize

Tanaman Hias

IMG_20140923_142218_resize

Lady Valentine

IMG_20140923_142231_resize

Anthurium Germany

IMG_20140923_142236_resize

Anthurium

IMG_20140923_142244_resize

Aglonema

 

Tamba Kangen Tamba Ngantuk

Tambaksogra, SBB.WP.com —- Sugeng enjang lur. Esuk-esuk wis tangi kiyeh. Jane angger ora adem mangkat maring Pasar Wage. Nonton wong lagi pada pahal. Kayong sregep nemen yah lur. Rika esih pada bisa turu angler karo ngiler, wong-wong sing nang Pasar Wage wis pada gelut golet upa sepethil kanggo anak bojone. Jiaan temenan koh.

Disadari utawa ora, wong-wong kae ya kuwe wis dadi pahlawane dewek. Soale wong-wong nang Pasar Wage lan pasar-pasar liyane kue sing nglakoni bisnis ekonomi riil. Penopang ekonomi negara sing ora gampang kenang krisis.

Tapi lagi bebeh mumet, dadi genahane kuwe peda rega pira yu? Ngeneh inyong tuku 10 ler go pranti mbatiri mendoan esuk-esuk.[]

Mangsan Ketiga

SBB.WP.com – Assalamu’alaikum sedulur lanang, sedulur wadon, sing enom, sing tua, sing ayu sing ganteng kabeh. Jan jane inyong kangen banget karo rika pada. Nanging priben maning lah, genah inyong anu terbatas banget perbendaharaan nulis bahasa banyumasan kowh. Kayong agel banget.

Nah, kiye mumpung esih suasana lebaran, inyong sak kanca batir njaluk ngapura maring rika kabeh ya? Dengapura mbok dosane inyong? Ya sebalike, dosane rika ya wis tek ngapura nek ana. Kayane tah ora lur. Hehe

Inyong kiye mbene tangi turu lur, siki jam 4 esuk. Kademen nganti wis 4 ndina awake padha nggreges. Deneng malah “curcol”? Kaya bocah gaul baen yah? Haha. Dudu kuwe sing arep debahas. Nek ora salah kiye mangsan ketiga. Nek manut pranata mangsa Jawa, tanda-tanda mangsan ketiga kuwe langka udan (kemarau – bahasa Indonesiane), karo hawane adem. Nah gandheng inyong lagi ora bisa nulis akeh tur maen, inyong arep nyadur bae tulisan kang Ancas. Mangga sedulur, dewaca kanthi apik-apikan aten.

Pating Plethak

Kaki Tohidi ngadeg nyawang sawah sing mablak-mablak padha garing. Lemahe wis pating plethak sebab wis pirang-pirang sasi ora nana udan babar blas. Saluran siyer ya wis ora nana banyune, kaline baen banyune wis ora mili paribasane. Senajan ora kur dheweke thok sing ngrasakna kahanan kaya kiye, ning jalaran penguripane ya mung sekang ngolahi sawah Kaki Tohidi ya nggrentes atine. Mulane, bubar sembayang maghrib neng tajuge Kyai Patekur dheweke njuran ngangluh maring kyaine.
“Nek sewulan malih tetep mboten jaweh tah brabeh, Kyai,” kaya kuwe ujare Kaki Tohidi.
Kyai Patekur manthuk-manthuk krungu Kaki Tohidi ngangluh. Ora mung Kaki Tohidi jamangah liyane uga padha melu bae. Ana sing ngomong jere sumure sat, ana sing jere arep adus baen kudu mlaku nganti rong kilometer. Ana maning sing jere ngangsune adoh maring belik pinggir kali, kuwe bae mung seember kudu nunggu bening nembe bisa decidhuk maning.
“Kyai, kepripun nek nanggap cowongan mawon men udane gageyan teka?” Nini Tarilem nylemod sekang mburi.
“Ngontenaken ujungan mawon, Kyai, dadi rame,” Daryoto, bocah enom melu urun rembug. “Tirose, ujungan saged ngundang jaweh.”
“Sedulur-sedulur,” Kyai Patekur molahi ngendika. “Mengko dhisit, sing sabar. Kabeh-kabeh ya lagi padha ngangluh sebab udane ora teka-teka. Ana sing ngramalaken ketiga siki arep nganti sasi Nopember. Malah jere ana sing lewih dawa maning. Padhahal inyong rika padha wis kangelan nggolet banyu. Nganti entong polahe, udane ora teka-teka. Mulane inyong paham, Nini Tarilem usul jere kon nanggap cowongan, Daryoto usul nanggap ujungan jere udane kon gagiyan mudhun. Kaya kuwe mbokan?”
“Leres, Kyai,” jamangahe semaur kompak.
“Pancen menungsa kuwe wajib nyuwun maring Gusti Allah, maring Sing Gawe Urip, nganggo cara apa baen. Ningen rika padha kudu ngerti, hak ngijabahi dongane menungsa kuwe ana neng Gusti Allah. Liyane Gusti Allah ora nana sing bisa ngijabahi dongane menungsa. Mulane nganggo cara apa baen, sing nomer siji, inyong karo rika gole nyenyuwun kuwe maring Gusti Allah. Aja maring liyane. Aja duwe penganggep yen lamona sing marekaken udan kuwe dhukun cowongan utawa dhukun ujungan. Dudu. Sing ngijabahi tetep Gusti Allah. Kabeh mung srana, mung marga lantaran. Dongane kyai uga mung marga lantaran thok.”
Jamangah padha meneng. Ana sing ndingkluk.“Mulane siki tugase inyong karo rika kuwe mula-mula ya mayuh padha mertobat maring Gusti Allah. Tobat sing bener, tobat nasukha. Angger mertobat maring Gusti Allah kuwe aja nganggo tembung ‘mbok jere sapa’ awake dhewek akeh dosane. Sebab nek esih nganggo tembung kaya kuwe, tegese inyong karo rika durung bener-bener ngakoni dosa. Padhahal wis jelas menungsa kuwe mesthi kedhunungan luput, salah lan dosa. Mulane, nek ngadhep maring Gusti Allah ya ngaku baen nek inyong karo rika kuwe pancen menungsa sing pirang-pirang dosane, nyuwun dengampura Gusti Allah.”
Kyai Patekur unjal ambekan sedhela, banjutan ngendika maning. “Lha, sawise mertobat mayuh inyong rika padha ndandani cara urip, aja ngetutaken hawa nepsu. Atine detata, jiwane detata. Mulane sing padha sregep ngaji, tegese ngatur jiwane dhewek-dhewek. Lha, angger wis kaya kuwe nembe nyuwun maring Gusti Allah supayane gageyan deparingi udan.”
“Kalih nanggap cowongan nggih, Kyai?”
“Ya kena,” si Kyai semaur. “Ningen angger inyong pancen wis niyat arep nganakna salat istisqa. Sembayang sing tujuane nyuwun maring Gusti Allah supaya gageyan deparingi udan. Kuwe cara sing decontokna Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para Sunan, para Ulama kawit gemiyen. Sebab wis dijelasaken neng Al Quran ‘Gusti Allah sing ngedunaken banyu sekang langit, kanthi udan mau Gusti Allah nuwuhaken tanduran, woh-wohan minangka rejeki tumrap menungsa, mulane sira aja padha gawe sesembahan liya seliyane Gusti Allah’ (QS Al Baqarah:22). Sebab sing demadi lan teka maring menungsa wujud apa baen, kuwe sekang kersane Gusti Allah.”
“Dados mboten kenging nanggap cowongan utawi ujungan, Kyai ?” Kaki Tohidi takon.
Kyai Patekur mandheg sedhela. Unjal ambekan, banjur nerusaken ngendikane.
“Sing arep nganakna ya olih-olih baen. Kuwe kabeh mujudaken budaya, utawa cara sing tau delakokna para leluhur sadurunge wong padha ngerti ana salat istisqa. Sing penting padha dengerteni udu cowongane lan udu ujungane sing marekaken udan, ningen Gusti Allah. Cowongan, ujungan, salat istisqa kuwe mung srana nyenyuwun maring Gusti Allah. Lha inyong rika kabeh jamangah tajug ngkene ngesuk dina Ahad Kliwon mayuh padha nganakna salat istisqa neng lapangan desa. Anak bojone padha deiridna kabeh, angger sing duwe wedhus utawa sapi ya kena degawa maring lapangan. Mayuh padha nyuwun maring Gusti Allah supayane gageyan temurun udan sing nggawa berkah tumrap menungsa.”
Jamangahe padha manthuk-manthuk.
“Lha sedurunge dina Ahad Kliwon, inyong karo rika mayuh padha mertobat dhisit, toli padha janji maring Gusti Allah arep ninggalaken kabeh laku ala, deganti laku sing becik.”
“Nggih, Kyai…” jamangah kompak semaur. (Fatchurahman)

– See more at: http://majalahancas.blogspot.com/2012/11/pating-plethak.html#sthash.fBwEtyiN.dpuf

Maknane Kata Banyumas

Banyumas, SBB.WP.com – Sugeng ndalu sedulur. Kayong lawas nemen inyong ora gawe postingan ya? Kiyeh kanggo nambani kangene rika pada maring inyong, gede rumangsa ya inyonye? Disambi dopokan mayuh pada maca tulisan sing inyong nyadur sekang Wikipedia.org. Tulisa kiye isine cerita babagan makna kata Banyumas. Ora usah kesuwen. Mangga dilanjut.

Kosakata Banyumas kuwe duwe makna sing luas lan dalam. Kata pertamane ialah: Banyu, ialah bandha sing duwe keunggulan antarane:

Banyu mili: mengalir anteng, ajeg, ora mandeg sedurung entong, Baca lebih lanjut

fproduction

Banyumas, SBB.WP.com-Sugeng enjang sedulur kanca batir. Rika pada agi ngapa yah? Kiye ana salam sing paling anget kanggo rika kabeh sekang Mas Fahmi. Mas Fahmi jere nduweni usaha video shooting. Kiye iklane. Diwaca apik-apikan ya. Mbok jere sapa rika pada butuh.

fproduction hadir sebagai panggonan kanggo rika ben teyeng mengapresiasikan kegiatan event wedding party, birthday party, gawe company profile, dokumenter (film pendek), editing video karo sentuhan visual effect sing manis. Mbok menawa ana kenangan nang uripe rika pada sing arep kepengin diabadikan ben bisa disaksikan secara visual.  Baca lebih lanjut

Kesenian Banyumas Seri Siji

Banyumas, SBB.WP.com – Sedulur, rika pada jane pada ngerti apa ora, dene kesenian asli Banyumas kuwe anu werna-werna banget. Lha inyong kuwe lagi mandan penasaran, mangkane terus golet-golet literatur lan informasi. Nemu tulisan menarik sing njelasna dene kesenian asli Banyumas jumlahe ngosi puluhan. Njajal tek etung sing uwis terdata kira-kira ana werna rongpuluhan. Tapi sing mrihatinna, kesenian-kesenian kuwe mau wis mulai ditinggalna diganti kesenian sing jere luwih modern.

Mangkane lur, dalam rangka ngemutna maning maring rika pada, lan sukur bisa aweh gambaran maring wong luar negeri tentang Budaya asli Banyumas, inyong njajal nggawe daftar kesenian kiye. Muga-muga rika pada sing esih nglakoni kesenian kuwe aja pada mandeg. Mayuh bareng-bareng pada dijaga aja ngosi punah. Lha merga ana akeh, tulisan kiye inyong gawe telung seri. Kiye seri pertamane sing nulis werna pitu cacahe, ya kuwe: Baca lebih lanjut