Adipati Mrapat, Sang Satria Banyumas

Banyumas, SBB.WP.com – Sugeng ndalu sedulur. Kanca batir kabeh. Wis pada bali ngode mbok? Kiye ngeneh pada dopokan disit sedurunge rika pada turu. Rika pada jane wong Banyumas udu? Nek anu wong Banyumas temenan jajal inyong tek takon. Jane Kabupatene dewek kiye sapa sing ngedegna? Kapan genahe? Kenangapa nduweni slogan SATRIA? Janjane critane anu kepriben? Ora pada ngerti ya? Kebangeten temen sih. Seumur-umur urip nang Banyumas koh ora ngerti. Padahal lair, gedhe, lan mangan nang bumi Banyumas wis pirang taun rika pada jajal? Lha nek urung pada ngerti ya monggo coretan kiye diwaca. Mbok jere sapa, ngesuk rika pada bisa lunga maring luar negeri, maring Paris, London, utawa New York. Nek ditakoni wong kana dadi bisa crita. Jere nek bangsa wis kelalen karo sejarahe ora bakal dadi bangsa sing maju, soale wis durhaka maring tanah air ibu pertiwi. Dadi jajal diwaca apik-apik ya.

Kabupaten Banyumas kuwe ngadeg taun 1582. Pase dina Jum’at Kliwon tanggale 6 April 1582 Masehi, utawa bareng karo tanggal 12 Robi’ul Awwal taun 990 Hijriyah. Jan tanggal sing apik mbok? Tanggal ngadege Banyumas pada karo tanggal laire Nabi Muhammad saw. Seteruse tanggal 6 April 1582 ditetapna dadi tanggal ngadege Kabupaten Banyumas kanthi dasar PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 taun 1990.

Sejarah ngadege Kabupaten Banyumas ora bisa dipisahna sekang tokoh sing ngedegna ya kuwe Raden Joko Kaiman. Raden Joko Kaiman sing dadi Bupati pertama dikenal kanthi julukan utawa gelar Adipati Mrapat. Riwayat singkate kawiwitan seka jaman Pemerintahan Kesultanan Pajang. Wektu semana Kesultanan Pajang dipimpin nang Raja Sultan Hadiwijaya.

Critane, nalika semana ana kedadean sing dialami Adipati Wirasaba VI utawa Adipati Warga Utama I. Wektu semana Adipati Wirasaba VI lagi bali sekang pisowanan nang Pajang. Sebab anane kesalahpahaman karo Kanjeng Sultan, nang ndalan tepate nang Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo, Adipati Wirasaba VI dipateni. Sebab anane kedadean kuwe, Sultan krasa salah terus nimbali putra Adipati Wirasaba VI kon ngadep sowan kanggo nebus kesalahane. Tapi putra-putrane Adipati Wirasaba VI ora ana sing wani ngadep sowan.

Akhire salah sijine putra mantu Adipati Wirasaba VI sing jeneng Raden Joko Kaiman, gelem lan wani ngadep sowan kanthi kesepakatan karo putra-putra sing liyane. Nek upama ulih murka seka Kanjeng Sultan arep diadepi dewek, tapi nek upama arep ulih anugereah, putra-putra sing liyane ora ulih iri. Ora disangka-sangka jebul Kanjeng Sultan aweh anugerah. Raden Joko Kaiman diwisuda dadi Adipati Wirasaba VII.

Kawit jaman kuwe putra menantu Adipati Wirasaba VI sing jeneng Raden Joko Kaiman dadi adipati kanthi gelar Adipati Warga Utama II. Sabare bali seka Kasultanan Pajang, kanthi “kebesaran hati” Raden Joko Kaiman lan seijin Kanjeng Sultan Pajang, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi dadi 4 wilayah kanggo diwehna aring ipar-ipare. Wilayah kuwe:

  • Wilayah Banjar Pertambakan diwehna maring Kyai Ngabei Wirayuda,
  • Wilayah Merden diwehna maring Kyai Ngabei Wirakusuma,
  • Wilayah Wirasaba diwehna maring Kyai Ngabei Wargawijaya, lan
  • Wilayah Kejawar kanggo awake dewek lan terus dibangun kanthi mbukak alas Mangli kanggo pusat pemerintahan lan diwei jeneng Kabupaten Banyumas

Amarga kewicaksanaane mbagi wilayah Kadipaten dadi 4 sing kanggo ipar-ipare kuwe, Raden Joko Kaiman dijuluki Adipati Mrapat. Sapa sebenere Raden Joko Kaiman kuwe? Raden Joko Kaiman kuwe putra Raden Banyaksoro. Ibune Raden Joko Kaiman kuwe priyayi sekang Pasir Luhur. Raden Banyaksoro kuwe putra Raden Baribin, salah sijine Pangeran Majapahit sing sebab anane salah paham lunga maring Pajajaran lan dijodohana karo Dyah Ayu Ratu Pamekas, putri Raja Pajajaran. Nek Nyi Banyaksoro, ibune Raden Joko Kaiman kuwe putri Adipati Banyak Galeh (Mangkubumi II) sekang Pasir Luhur. Kawit cilik Raden Joko Kaiman dirumat nang Kyai Sambarta lan Nyai Ngaisah putri Raden Baribin sing bontot.

Sekang sejarah dewek dadi bisa ngerti, dene Raden Joko Kaiman kuwe priyayi sing nduweni sifat SATRIA, priyayi sing duwe sifat luhur budi pekerti kanggo ditiru nang awake dewek kabeh warga Banyumas khususe lan rakyat Indonesia umume, sebab mencerminkan:

  • Sifat altruistis utawa handarbeni, ora mentingna awake dewek,
  • Sifat pantang menyerah, pejuang pembangunan sing tangguh, tanggap, lan tanggon,
  • Sifat pemersatu, ya kuwe mau bisa mempersatukan Majapahit, Galuh Pakuan, lan Pajajaran,
  • Sifat mensejahterakan, gelem mbagi kesejahteraan maring sedulure kabeh.

Mangkane ora salah nek moto Kabupaten Banyumas kuwe unine SATRIA sing dadi sifat angunge Raden Joko Kaiman. Unen SATRIA terus diartikna dadi Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah, dan Aman. Dadi Banyumas bisa gutul maring kondisi kuwe mau nek duwe pemimpin kaya Adipati Mrapat sing duwe sifat SATRIA.

Candra utawa surya sengkala kanggo hari jadi Kabupaten Banyumas unine “Bektining Manggala Tumataning Praja” sing artine “kebaktian berupa kerja pimpinan menjadikan tertatanya dan terbangunnya pemerintahan yang baik”. Dadi pejabat kuwe mesti kudu bekti maring rakyate supaya pemerintahan dadi apik. Nek ora bekti ya jenenge durhaka. Ya apa ora sedulur?[]

Mas Nunu, pimred www.ahmadtohari.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s